06.12.2018. 7. godišnja konferencija o osiguranju Centra za unapređenje tržišta osiguranja i Agencije za osiguranje Republike Srpske: “Loss adjuster - u funkciji podrške sektoru šteta i Osiguranje u digitalno doba”

Više...

08.12.2017. 6. godišnja konferencija o osiguranju Centra za unapređenje tržišta osiguranja i Agencije za osiguranje Republike Srpske: “Nova regulatorna norma u upravljanju rizicima i usmjeravanje prodaje osiguranja u kontekstu digitalnog doba i dolaska novih generacija klijenata”

Više...

08.12.2016. 5. godišnja konferencija o osiguranju Centra za unapređenje tržišta osiguranja i Agencije za osiguranje Republike Srpske: “Perspektive i razvoj tržišta osiguranja od autoodgovornosti u RS/BiH”

Više...

26. i 27. 04.2016. Seminar na temu: „Digitalni marketing za finansijski sektor“

Više...

30.10.2015. 4. KONFERENCIJA COFUS-a i AZORS-a: „Investicijski potencijal društava za osiguranje – šansa za razvoj zemalja regiona“

Više...

30.09.2015. Seminar: „D&O polisa, osiguranje odgovornosti direktora i menadžera“

Više...

30.04.2015. Seminar: "Bankoosiguranje, Bankers Blanket Bond – 3B polisa i asistentski servisi"

Više...

30.10.2014. Konferencija: "Osiguranje imovine - potreba, a ne trošak"

Više...

12.05.2014. MIKROFIN Akademija

Više...

05.12.2013. Okrugli sto na temu: „Dobrovoljno zdravstveno osiguranje i životno osiguranje u funkciji podrške javnim fondovima uz povećanje investicijskog potencijala osiguravajućih kuća“

Više...

05.07.2013. Seminar na temu: „Optimalno upravljanje sredstvima za pokriće tehničkih rezervi i garantnog fonda uz adekvatno računovodstveno praćenje“

Više...

25.10.2012. Okrugli sto na temu: „Društva za osiguranje kao institucionalni investitori u vremenu krize"

Više...