Seminar: „Digitalni marketing za finansijski sektor“

Centar za unapređenje tržišta osiguranja i finansijskih usluga – COFUS i Revicon, organizuju seminar pod nazivom „Digitalni marketing za finansijski sektor“.

Seminar je namijenjen brojnim finansijskim institucijama i posrednicima koji svoje proizvode nude na tržištu prilikom čega se susreću sa problemima plasmana među mogobrojnim konkurentima i dostupnim finansijskim instrumentima. Seminar je upravo za one koji su odlučni da dopru do svojih potencijalnih klijenata zaokretom ka savremenoj orijentaciji u poslovanju na finansijskom tržištu.

Seminar će se održati:

26.4.2016. u 09.30h Hotel Sarajevo, na adresi Džemala Bijedića 169 A, Sarajevo i

27.4.2016. u 11.00h Muzički paviljon, park “Petar Kočić”, Banja Luka.

Detalji o seminaru...       Prijavnica PDF...