KONTAKT

Centar za unapređenje tržišta osiguranja i finansijskih usluga – COFUS

Adresa: Bana dr Teodora Lazarevića br. 7, 78000 Banja Luka

Telefon: +387 51 490 731

Faks: +387 51 490 731

Email: info@cofuscentar.com