O nama

Centar za unapređenje tržišta osiguranja i finansijskih usluga – COFUS je asocijacija koja je osnovana krajem 2011. godine sa ciljem da kroz konkretne projekte ujedini i uskladi djelovanje svih tržišnih subjekata (zakonodavca, ponuđača usluga i korisnika usluga) i na taj načini iskoristi trenutni razvojni potencijal tržišta osiguranja koji će omogućiti prelazak na viši nivo uređenosti.

COFUS je jedina institucija u Bosni i Hercegovini koja se unapređenjem tržišta osiguranja bavi na naučno – poslovnom principu,te je utoliko naša posvećenost rješavanju aktuelne problematike na ovom tržištu, veća.

Vizija:

Naša vizija je da budemo sinonim za instituciju koja stalno postavlja više standarde u oblasti edukacije u osiguranju, asistentskim uslugama koje omogućavaju kvalitetniji život, te tehničko – tehnološkim inovacijama u osiguranju. U ove oblasti želimo, ne samo da uvodimo nove navike i trendove, već i da ih predviđamo i kreiramo. Želimo da budemo sinonim za instituciju čija ispravna predikcija vremena koje dolazi biva uvek sa tim vremenom i potvrđena.

Misija:

Ostvarenje zadovoljstva kroz osiguranje svega što je pojedincu bitno, te uzdizanje svesti o potrebi osiguranja na nivo koji omogućava korišćenje osiguravajućih kuća kao institucionalnih investitora, te na taj način davanje doprinosa privrednom prosperitetu pojedinca i zajednice. Našu težnju ostvarujemo kroz stalno poboljšanje, uljudnost i istrajnost, prilagođavanje i zahvalnost.

Svoju misiju sprovodimo u saradnji sa našim brojnim partnerskim institucijama, među kojima svakako najznačajniju ulogu ima upravo Agencija za osiguranje Republike Srpske sa kojom je potpisan Sporazum o saradnji kojim je predviđena zajednička realizacija edukativnih i drugih projektnih aktivnosti s ciljem razvoja tržišta osiguranja Republike Srpske.