Seminar: „D&O polisa, osiguranje odgovornosti direktora i menadžera“


Centar za unapređenje tržišta osiguranja i finansijskih usluga – COFUS i WIENER osiguranje VIG a.d. Banja Luka, uz podršku suorganizatora Banjalučke berze a.d. Banja Luka i Advantis brokera a.d. Banja Luka, organizuju seminar pod nazivom „D&O polisa, osiguranje odgovornosti direktora i menadžera“.

Seminar je namijenjen direktorima i upravama kompanija korporativnog sektora koji su odgovorni za ukupno poslovanje kompanije, posebno za kvalitet proizvoda i usluga, zatim pravnicima, brokerima, product menadžerima.

Seminar će se održati 30. septembra 2015. godine, sa početkom u 11.00h u kongresnoj sali „Hotela Jelena“ u Banjoj Luci.

Prijavica za seminar PDF...                     Poziv za seminar PDF...