Konferenciju na temu: ”Osiguranje imovine – potreba, a ne trošak”

Centar za unapređenje tržišta osiguranja i finansijskih usluga – COFUS, uz podršku Agencije za osiguranje Republike Srpske, organizuje konferenciju na temu: ”Osiguranje imovine – potreba, a ne trošak”, koja će se održati u Banjoj Luci dana 31.10.2014. godine. Fokus konferencije će biti na osiguranju imovine u funkciji stabilnosti poslovanja privrednih subjekata i razvoju privrede, imajući u vidu posljedice nedavnih katastrofalnih poplava, pri čemu će sa auditorijumom svoja iskustva podijeliti i klijenti osiguravajućih društava koji su pretrpjeli štete na imovini.

Prijavica za konferenciju PDF...      Obavještenje o održavanju konferencije PDF...