7. godišnja konferencija o osiguranju Centra za unapređenje tržišta osiguranja i Agencije za osiguranje Republike Srpske: “Loss adjuster - u funkciji podrške sektoru šteta i Osiguranje u digitalno doba”

Centar za unapređenje tržišta osiguranja i finansijskih usluga – COFUS i Agencija za osiguranje Republike Srpske, organizuju 7. godišnju konferenciju o osiguranju pod nazivom “Loss adjuster - u funkciji podrške sektoru šteta i Osiguranje u digitalno doba”.
Konferencija će se održati 06.12.2018. godine u Aquani - biznis sala u Banja Luci.

Poziv na konferenciju 2018...       Prijavnica za konferenciju 2018...