Seminar: "Bankoosiguranje, Bankers Blanket Bond – 3B polisa i asistentski servisi"

Centar za unapređenje tržišta osiguranja i finansijskih usluga – COFUS, uz podršku Agencije za osiguranje Republike Srpske, organizuje seminar pod nazivom "Bankoosiguranje, Bankers Blanket Bond – 3B polisa i asistentski servisi", koji će se održati u Banjoj Luci dana 30.04.2015. godine. Seminar je namjenjen zaposlenima u društvima za osiguranje, društvima za zastupanje i posredovanje u osiguranju u organizacionim dijelovima vezanim za kreiranje proizvoda osiguranja, kao i prodajnom sektoru na pozicijama senior menadžera prodaje, underwriter pozicijama, specijalistima za proizvode osiguranja, te zaposlenima u sektoru bankoosiguranja i/ili razvoja proizvoda u bankama

Prijavica PDF...                     Plan seminara PDF...