6. godišnja konferencija o osiguranju Centra za unapređenje tržišta osiguranja i Agencije za osiguranje Republike Srpske: “Nova regulatorna norma u upravljanju rizicima i usmjeravanje prodaje osiguranja u kontekstu digitalnog doba i dolaska novih generacija klijenata”

Centar za unapređenje tržišta osiguranja i finansijskih usluga – COFUS i Agencija za osiguranje Republike Srpske, organizuju 6. godišnju konferenciju o osiguranju pod nazivom “Nova regulatorna norma u upravljanju rizicima i usmjeravanje prodaje osiguranja u kontekstu digitalnog doba i dolaska novih generacija klijenata.” Konferencija će se održati 08.12.2017. godine u Hotelu Park, u Doboju.

Detalji o konferenciji...       Prijavnica PDF...