Seminar na temu: „Optimalno upravljanje sredstvima za pokriće tehničkih rezervi i garantnog fonda uz adekvatno računovodstveno praćenje“

Centar za unapređenje tržišta osiguranja i finansijskih usluga – COFUS zajedno sa Advantis broker a.d. Banja Luka i uz podršku Agencije za osiguranje Republike Srpske organizuje seminar na temu: „Optimalno upravljanje sredstvima za pokriće tehničkih rezervi i garantnog fonda uz adekvatno računovodstveno praćenje“, koji će se održati u Banjoj Luci, dana 05.07.2013. godine.

Plan seminara PDF...      Prijavnica PDF...